Våra huvudsakliga tjänster

företagsservice


Vi erbjuder allt inom företagsservice, från de allra minsta till de största tjänsterna. Det kan röra sig om viss kontorsservice som posthantering till större leveranser av förbrukningsmaterial. 

Fönsterputs

Vi utför fönsterputs  från golv till tak och

från smått till stort,

med ett glasklart resultat!

desinficering

Förebygg smittspridning med hjälp av

våra tjänster inom desinficering av

allt från kontaktytor till stora lokaler.

Städ


Med en lång erfarenhet i branschen har vi ett stort utbud av städtjänster med hög kvalitet. Kontor, trapphus, byggstäd och höghöjdsstädning är exempel av vårt utbud av städtjänster. 

golvvård

Ett golv behöver inte alltid bytas vid skada eller slitage, låt oss göra en bedömning för vidare behandling och se en markant skillnad. 

material

Vi erbjuder ett komplett sortiment med

förbrukningsmaterial inklusive leverans.


Miljötänk?

– En stor del av vårt dagliga arbete!

För oss på Pro Städ AB är det viktigt med en miljöpolicy som ständigt arbetar för att förbättra miljön. Vi arbetar för en minskad förbrukning av kemikalier i det dagliga arbetet samt använder oss endast av miljökravmärkta produkter. Vi ser till att vår miljöpolicy är dokumenterad och tillgänglig för samtliga medarbetare i företaget. Vi ser också till att kontinuerligt följa miljölagstiftning som omfattar vår verksamhet. 

Vår arbetsplats

VÅRA GRUNDER FÖR EN GOD ARBETSPLATS OCH ett PROFESSIONELLT UTFÖRT ARBETE

01.

Miljö

 Verksamheten ska präglas av ett  förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en ständig förbättringsprocess. Vi efterlever och tillämpar krav och bestämmelser utefter miljölagstiftningen inom vårt verksamhetsområde.

Läs vår miljöpolicy genom att klicka här

02.

personal

Trygghet hos våra medarbetare ser vi som en nyckel till en bra arbetsplats vilket också leder till goda arbetsinsatser. Vi verkar aktivt för att skapa en socialt, fysiskt och psykiskt sund arbetsplats för våra medarbetare. Vi har kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund samt avtal med Byggnads.

03.

Kvalité

För vår verksamhet är det viktigt att våra tjänster utförs med god kvalité för att uppfylla våra kunders förväntningar. Varje utförd tjänst uppföljs  av ansvarig arbetsledare. Vi arbetar även kontinuerligt med vår kvalitetspolicy för att upprätthålla den goda kvaliteten på våra tjänster.